Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Hải Dương

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 22 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Tỉnh Hải Dương. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hải Dương 9 địa điểm, Huyện Kinh Môn 6 địa điểm, Huyện Tứ Kỳ 1 địa điểm, Huyện Ninh Giang 1 địa điểm, Huyện Chí Linh 1 địa điểm, ...

  • Huyện Kinh Môn
  • PGD Hoàng Thạch

    Khu II, Thị Trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương.

  • PGD Hiệp Sơn

    Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương.

  • PGD Tiền Trung

    Phường Ái Quốc, huyện Kinh Môn, Hải Dương.

  • PGD Kinh Môn

    Phố Phúc Lâm, Thị Trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, Hải Dương

  • PGD Minh Tân

    Thị Trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương.

  • Chi nhánh Nhị Chiểu

    Khu II, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương

  • Huyện Nam Sách
  • PGD Nam Sách

    Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

  • Thành Phố Hải Dương
  • PGD Điện Biên Phủ

    Số 313, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, tỉnh Hải Dương.

  • Huyện Kim Thành
  • PGD Kim Thành

    Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

  • Huyện Chí Linh
  • PGD Chí Linh

    Số 22, Thái Học 2, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

  • Huyện Gia Lộc
  • PGD Gia Lộc

    Ngã ba xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

  • Thành Phố Hải Dương
  • Chi nhánh KCN Hải Dương

    Số 9, đường Đức Minh, phường Tân Bình, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  • Huyện Ninh Giang
  • PGD Ninh Giang

    Ngã 3 đền Tranh, xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

  • Thành Phố Hải Dương
  • QTK số 05

    01 Hồng Quang, Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

  • PGD Hồng Quang

    Số 01 đường Hồng Quang, Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.

  • Huyện Cẩm Giàng
  • PGD Cẩm Giàng

    Số nhà 92 khu 18, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

  • Huyện Tứ Kỳ
  • PGD Tứ Kỳ

    Thôn Ân Nhân, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

  • Thành Phố Hải Dương
  • PGD Hải Tân

    Số 17 phố Yết Kiêu, phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

  • PGD Thống Nhất

    Số 144 đường Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

  • PGD Trần Hưng Đạo

    Số 17 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại quận/huyện của Hải Dương