ATM Khu công nghiệp Biên Hoà 2 ngân hàng Vietinbank

  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
  • Số máy: 1
  • Thời gian phục vụ: 24/24
  • Số điện thoại liên hệ: 025 1889 9724và02518899735
  • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh KCN Biên Hoà

Các dịch vụ tại cây atm Khu công nghiệp Biên Hoà 2 ngân hàng Vietinbank

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Khu công nghiệp Biên Hoà 2

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Khu công nghiệp Biên Hoà 2