Cây atm Siêu thị Metro Hồng Bàng ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Số 2A đường Hồng Bàng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 022 5374 6680
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Hồng Bàng

Các dịch vụ tại cây atm Siêu thị Metro Hồng Bàng ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Siêu thị Metro Hồng Bàng

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Siêu thị Metro Hồng Bàng