Cây atm Bưu điện trung tâm Chợ Lớn ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 028 3829 5342
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Các dịch vụ tại cây atm Bưu điện trung tâm Chợ Lớn ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Bưu điện trung tâm Chợ Lớn

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Bưu điện trung tâm Chợ Lớn