Cây atm TT dược phẩm và y cụ ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Số 68A Quang Trung (Ngã 6)-Thành phố Nha Trang
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 025 8382 2758
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Khánh Hòa

Các dịch vụ tại cây atm TT dược phẩm và y cụ ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm TT dược phẩm và y cụ

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm TT dược phẩm và y cụ