Cây atm Bưu điện Đà Lạt ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: 14 Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 026 3382 2494
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Lâm Đồng

Các dịch vụ tại cây atm Bưu điện Đà Lạt ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Bưu điện Đà Lạt

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Bưu điện Đà Lạt