ATM Trụ sở chi cục thống kê ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Số 2 Đinh Tiên Hoàng, Phường Chi Lăng, Thành Phố Lạng Sơn, TLạng Sơn.
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 020 5387 3349
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Lạng Sơn

Các dịch vụ tại cây atm Trụ sở chi cục thống kê ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Trụ sở chi cục thống kê

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Trụ sở chi cục thống kê