Cây atm Chi nhánh Lào Cai ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Số 7 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 021 4382 4299
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Lào Cai

Các dịch vụ tại cây atm Chi nhánh Lào Cai ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Chi nhánh Lào Cai

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Chi nhánh Lào Cai