Cây atm Trong khuôn viên KCN Phú Hà ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: KCN Phú Hà, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 021 0382 0088
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Thị xã Phú Thọ

Các dịch vụ tại cây atm Trong khuôn viên KCN Phú Hà ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Trong khuôn viên KCN Phú Hà

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Trong khuôn viên KCN Phú Hà