ATM NHCT Cẩm Phả ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Số 376 đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 020 3386 3101
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Cẩm Phả

Các dịch vụ tại cây atm NHCT Cẩm Phả ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm NHCT Cẩm Phả

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm NHCT Cẩm Phả