Cây atm 15A Điện Biên Phủ (cũ) ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: 15A Điện Biên Phủ, Phường 6,Thành Phố Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 029 4386 7531
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Trà Vinh

Các dịch vụ tại cây atm 15A Điện Biên Phủ (cũ) ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm 15A Điện Biên Phủ (cũ)

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm 15A Điện Biên Phủ (cũ)