Cây atm Số Số 55 đường Phạm Thái Bường ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Số 55 đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 027 0382 2271
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Vĩnh Long

Các dịch vụ tại cây atm Số Số 55 đường Phạm Thái Bường ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Số Số 55 đường Phạm Thái Bường

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Số Số 55 đường Phạm Thái Bường