ATM Kho bạc NN tỉnh ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Phường Đồng tâm, Thành Phố Yên Bái. Tỉnh Yên Bái
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 021 6381 7666
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Yên Bái

Các dịch vụ tại cây atm Kho bạc NN tỉnh ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Kho bạc NN tỉnh

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Kho bạc NN tỉnh