Chi nhánh Vietinbank Bắc Kạn

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bắc Kạn 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietinbank Bắc Kạn


  • Thị Xã Bắc Kạn
  • PGD Đức Xuân

    Tổ 6, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

  • Chi nhánh Bắc Kạn

    Số 15, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Bắc Kạn