Chi nhánh Vietinbank Cao Bằng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Cao Bằng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Cao Bằng 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietinbank Cao Bằng


  • Thị Xã Cao Bằng
  • PGD Đề Thám

    Số 183, Tổ 3, Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng.

  • PGD Sông Bằng

    Tổ 18 Phường Sông Bằng, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng.

  • Chi nhánh Cao Bằng

    64 đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, Cao Bằng

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Cao Bằng