Chi nhánh Vietinbank Cao Bằng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Cao Bằng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Cao Bằng 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietinbank Cao Bằng

Cao Bằng
  • Chi nhánh Cao Bằng

    Số 64 Đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thị Xã Cao Bằng, TỉNh Cao Bằng

  • PGD Đề Thám

    Số 183, Tổ 3, Phường Đề Thám, Tp. Cao Bằng, TỉNh Cao Bằng

  • PGD Sông Bằng

    Tổ 18, Phường Sông Bằng, Tp. Cao Bằng, TỉNh Cao Bằng

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Cao Bằng