Ngân hàng Vietinbank PGD Phan Châu Trinh

  • Địa chỉ: 12 Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng.
  • Số điện thoại: 0236 3825 913 và 0236 3863 109
Hiển thị bản đồ đến PGD Phan Châu Trinh

Bản đồ đường đi đến PGD Phan Châu Trinh


Các chi nhánh khác