Chi nhánh Vietinbank Khánh Hòa

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 8 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietinbank Khánh Hòa


Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Khánh Hòa