Ngân hàng Vietinbank Thị Xã Châu Đốc An Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Châu Đốc.