Vietinbank Long Xuyên An Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Long Xuyên.

Chi nhánh Vietinbank ở Long Xuyên An Giang

Vietinbank PGD Long Xuyên
  • PGD Long Xuyên

    Số 20, 22 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  • Vietinbank Chi nhánh An Giang
    • Chi nhánh An Giang

      Số 270 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang