Ngân hàng Vietinbank Thành Phố Long Xuyên An Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Long Xuyên.

  • PGD Long Xuyên

    20-22 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, tỉnh An Giang.

  • Chi nhánh An Giang

    Số 270 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, Long Xuyên, tỉnh An Giang