Ngân hàng Vietinbank Huyện Phú Tân An Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Tân.

  • PGD Phú Tân

    27 Ấp Trung 1, TT. Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.