Vietinbank Tân Châu An Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Tân Châu.

Chi nhánh Vietinbank ở Tân Châu An Giang

Vietinbank PGD Tân Châu
  • PGD Tân Châu

    Số 180 Đường Tôn Đức Thắng, Khóm Long Thị D, Phường Long Thạnh, Thị Xã Tân Châu, Tỉnh An Giang