Ngân hàng Vietinbank Huyện Thoại Sơn An Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thoại Sơn.

  • PGD Phú Hòa

    100A.5 ấp Phú Hữu, TT. Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

  • PGD Thoại Sơn

    30, 32, 34, 36-38 Lê Hồng Phong, Núi Sập, Thoại Sơn, tỉnh An Giang.