Ngân hàng Vietinbank Huyện Tịnh Biên An Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tịnh Biên.

  • PGD Tịnh Biên

    Khóm Thới Hoà, thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên, tỉnh An Giang