Ngân hàng Vietinbank Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hiệp Hòa.

  • PGD Hiệp Hòa

    Số 213 Khu 5 Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.