Ngân hàng Vietinbank Huyện Lục Nam Bắc Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lục Nam.

  • PGD Lục Nam

    427+429 phố Bình Minh, TT. Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang