Vietinbank Lục Nam Bắc Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lục Nam.

Chi nhánh Vietinbank ở Lục Nam Bắc Giang

Vietinbank PGD Lục Nam
  • PGD Lục Nam

    Số 427+429 Phố Bình Minh, Tt. Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang