Vietinbank Lương Tài Bắc Ninh

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lương Tài.

Chi nhánh Vietinbank ở Lương Tài Bắc Ninh

Vietinbank PGD Lương Tài
  • PGD Lương Tài

    Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh