Vietinbank Yên Phong Bắc Ninh

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Yên Phong.

Chi nhánh Vietinbank ở Yên Phong Bắc Ninh

Vietinbank PGD Yên Phong
  • PGD Yên Phong

    Số 49, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

  • Vietinbank PGD KCN Yên Phong