Ngân hàng Vietinbank Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mỏ Cày Bắc.

Chi nhánh Vietinbank ở Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Vietinbank PGD Mỏ Cày Bắc
  • PGD Mỏ Cày Bắc

    Ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

  • Vietinbank PGD Mỏ Cày
    • PGD Mỏ Cày

      Khu Phố 3, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre