Vietinbank Bù Đăng Bình Phước

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bù Đăng.

Chi nhánh Vietinbank ở Bù Đăng Bình Phước

Vietinbank PGD Bù Đăng
  • PGD Bù Đăng

    Quốc Lộ 14, Thị Trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước