Vietinbank Phước Long Bình Phước

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Phước Long.

Chi nhánh Vietinbank ở Phước Long Bình Phước

Vietinbank PGD Phước Bình
  • PGD Phước Bình

    Đt 741, Kp2, PhườNg Long Phước, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước