Ngân hàng Vietinbank Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Sơn Trà.