Ngân hàng Vietinbank Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.