Vietinbank Đăk Đoa Gia Lai

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đăk Đoa.

Chi nhánh Vietinbank ở Đăk Đoa Gia Lai

Vietinbank PGD Đăk Đoa
  • PGD Đăk Đoa

    Đường Nguyễn Huệ, Tt. Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai