Vietinbank Đức Cơ Gia Lai

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đức Cơ.

Chi nhánh Vietinbank ở Đức Cơ Gia Lai

Vietinbank PGD Đức Cơ
  • PGD Đức Cơ

    Số 573 Quang Trung, Tổ Dân Phố 3, Thị Trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai