Ngân hàng Vietinbank Huyện Bắc Quang Hà Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bắc Quang.

  • PGD Bắc Quang

    Số nhà 04, Tổ 04 Thị Trấn Việt Quang, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang,