Vietinbank Thanh Liêm Hà Nam

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Liêm.

Chi nhánh Vietinbank ở Thanh Liêm Hà Nam

Vietinbank PGD Kiện Khê
  • PGD Kiện Khê

    Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

  • Vietinbank PGD Thanh Liêm