Vietinbank Hà Tĩnh Hà Tĩnh

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hà Tĩnh.

Chi nhánh Vietinbank ở Hà Tĩnh Hà Tĩnh

Vietinbank PGD 162 Hà Huy Tập
  • PGD 162 Hà Huy Tập

    Số 162, Hà Huy Tập, P. Hà Huy Tập, Thành Phố Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh

  • Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh