Vietinbank Kỳ Anh Hà Tĩnh

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kỳ Anh.

Chi nhánh Vietinbank ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Vietinbank PGD Vũng Áng
  • PGD Vũng Áng

    Quốc Lội 1A, Xã Kỳ Liên, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

  • Vietinbank PGD Kỳ Anh
    • PGD Kỳ Anh

      Khối Phố Hưng Bình, Phường Sông Trí, Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh