Vietinbank An Dương Hải Phòng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện An Dương.

Chi nhánh Vietinbank ở An Dương Hải Phòng

Vietinbank PGD An Dương 1
  • PGD An Dương 1

    Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương, Tp. Hải Phòng