Vietinbank An Lão Hải Phòng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện An Lão.

Chi nhánh Vietinbank ở An Lão Hải Phòng

Vietinbank PGD An Lão
  • PGD An Lão

    Số 19A Ngô Quyền, Tt. An Lão, Huyện An Lão, Tp. Hải Phòng