Vietinbank Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thuỷ Nguyên.

Chi nhánh Vietinbank ở Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Vietinbank PGD Khu công nghiệp VSIP
  • PGD Khu công nghiệp VSIP

    Phòng C1 Tại Trung Tâm Thương Mại, Khu Đô Thị Công Nghiệp Và Dịch Vụ Vsip, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng,

  • Vietinbank PGD Thủy Nguyên
    • PGD Thủy Nguyên

      Số 181 Bạch Đằng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng