Vietinbank Vị Thanh Hậu Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Vị Thanh.

Chi nhánh Vietinbank ở Vị Thanh Hậu Giang

Vietinbank Chi nhánh Hậu Giang