Vietinbank Kỳ Sơn Hòa Bình

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kỳ Sơn.

Chi nhánh Vietinbank ở Kỳ Sơn Hòa Bình

Vietinbank PGD Kỳ Sơn
  • PGD Kỳ Sơn

    Thị Trấn Kỳ Sơn, Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình