Vietinbank Mỹ Hào Hưng Yên

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mỹ Hào.

Chi nhánh Vietinbank ở Mỹ Hào Hưng Yên

Vietinbank PGD KCN Phố Nối