Vietinbank Giồng Giềng Kiên Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Giồng Giềng.

Chi nhánh Vietinbank ở Giồng Giềng Kiên Giang

Vietinbank PGD Bến Nhứt
  • PGD Bến Nhứt

    Khu Vực 5 - 6 Thị Trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang