Vietinbank Nghi Lộc Nghệ An

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Nghi Lộc.

Chi nhánh Vietinbank ở Nghi Lộc Nghệ An

Vietinbank PGD Quán Hành
  • PGD Quán Hành

    Khối 4, Tt. Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An