Vietinbank Lệ Thủy Quảng Bình

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lệ Thủy.

Chi nhánh Vietinbank ở Lệ Thủy Quảng Bình

Vietinbank PGD Lệ Thủy
  • PGD Lệ Thủy

    Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình