Vietinbank Bình Sơn Quảng Ngãi

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Sơn.

Chi nhánh Vietinbank ở Bình Sơn Quảng Ngãi

Vietinbank PGD Bình Sơn - Dung Quất