Vietinbank Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Quảng Ngãi.

Chi nhánh Vietinbank ở Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Vietinbank PGD Trần Phú
  • PGD Trần Phú

    Số 198 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

  • Vietinbank PGD Lê Trung Đình