Vietinbank Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Sơn Tịnh.

Chi nhánh Vietinbank ở Sơn Tịnh Quảng Ngãi

Vietinbank PGD Sơn Tịnh
  • PGD Sơn Tịnh

    Số 432 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi